Onder bod: Bonte Koe, 4574 SW Zuiddorpe

+1 Overzichtsfoto.jpg

Beschrijving

Perceel landbouwgrond ter grootte van 6.13.30 ha. Gelegen ten oosten van Zuiddorpe, ten zuiden van de Bonte Koe en ten oosten van de Provinciale weg.

Oppervlakte:
Axel M 285: 1.18.20 ha.
Axel M 647: 4.95.10 ha.

Bodemclassificatie:
Hoofdzakelijk lichte zavel. In het noordoosten een strook zware zavel.

Vlakligging en vorm:
Niet optimaal (zie foto)

Ontsluiting:
Twee dammen naar de Bonte Koe en één dam naar de parallelweg van de Provinciale weg.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Watergangen ten noorden, westen en zuiden van het perceel.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
Voor beide percelen geldt dat de enkelbestemming 'agrarisch met waarden - dekzandgebied' is. De gebiedsaanduiding is 'wro-zone-wijzigingsgebied'. Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen, onherroepelijk vastgesteld op 25 juni 2013.

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie:
2020: Wintertarwe
2019: Pootaardappelen
2018: Vezelvlas
2017: Suikerbieten
2016: Wintergerst
2015: Wintertarwe
2014: Pootaardappelen
2013: Wintertarwe
2012: Zaaiuien
2011: Zomergerst
2010: Suikerbieten
2009: Wintertarwe

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen info@verschuerenbeheer.nl of telefonisch 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden

Referentienummer: 6

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 6
Prijs Prijs op aanvraag
Status Onder bod
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 27 mei 2021
Laatste wijziging Maandag 5 juli 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zavel
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 6 ha 13 a 30 ca
Kadastrale gegevens
Axel M Axel M
Perceeloppervlakte 49.510 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Axel M Axel M
Perceeloppervlakte 11.820 m²
Eigendomsituatie Eigen grond
Neem contact met mij op
Sluiten

Recent bekeken