Te koop: Oude Bontepolderstraat, 4541 AS Sluiskil

Beschrijving

Een perceel van ca. 8.22.40 ha. hectare bouwland tussen Hoek en Sluiskil, grenzend aan de Pierssensweg en de Oude Bonte polderstraat.

Indeling

Oppervlakte:
ca. 8.22.40 hectare bouwland

De onderste strook van de percelen, met een oppervlakte van ca. 133 x 10 meter, is geen onderdeel van de aanbieding. Dit gedeelte dient nog kadastraal ingemeten te worden.

Locatie:
Tussen Sluiskil en Hoek. Ten zuiden van de Pierssensweg, ten oosten van de Oude Bontepolderstraat.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Terneuzen, sectie K, nummer 2586 gedeeltelijk
Gemeente Terneuzen, sectie K, nummer 2587 gedeeltelijk

Bodemclassificatie:
Een strook in het meest westelijk deel van het perceel betreft zand. Het overige lichte zavel.

Vlakligging en vorm:
Zie afbeeldingen.

Ontsluiting:
Zes dammen.

Grondwatertrap:
VI: Er is een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 40 en 80 cm diepte, behalve in het uiterste zuidwesten, daar is een gemiddelde hoogste grondwaterstand tussen de 25 en 40 cm diepte, het volledige perceel heeft een gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Er ligt een primaire sloot ten noorden en westen van het perceel.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
Terneuzen K 2586
Conform het thans vigerende bestemmingsplan: Buitengebied Terneuzen, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 juni 2013 heeft het perceel als bestemming: agrarisch (art. 3), het uiterste zuiden heeft als bestemming: bedrijf (art. 8) met functieaanduiding: specifieke vorm van bedrijf – loon- en verhuurbedrijf. Verder heeft het noorden als dubbelbestemming: Leiding-water-waterleiding (art. 47).

Conform het bestemmingsplan: Buitengebied Terneuzen, 150kV kabelverbinding Zeeuws-Vlaanderen, vastgesteld door de gemeenteraad op 1 februari 2018 heeft het perceel in het zuiden als dubbelbestemming: leiding-hoogspanning (art. 3).

Terneuzen K 2587
Conform het thans vigerende bestemmingsplan: Buitengebied Terneuzen, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 juni 2013 heeft het perceel als bestemming: agrarisch (art. 3), het noorden heeft als dubbelbestemming: Leiding-water-waterleiding (art. 47).

Conform het bestemmingsplan: Buitengebied Terneuzen, 150kV kabelverbinding Zeeuws-Vlaanderen, vastgesteld door de gemeenteraad op 1 februari 2018 heeft het perceel in het zuiden als dubbelbestemming: leiding-hoogspanning (art. 3).

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Terneuzen K 2586
De eigendom is belast met opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van het perceel. De gerechtigde is:
- Evides N.V, Schaardijk 150, 3063 AL Rotterdam

Terneuzen K 2587
De eigendom is belast met opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van het perceel. De gerechtigde zijn:
- Evides N.V, Schaardijk 150, 3063 AL Rotterdam
- Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727 KC Groningen

Teelthistorie:
Westelijk deel:
2020: winterpeen
2019: pootaardappelen
2018: suikerbieten
2017: wintertarwe
2016: snijmaïs
2015: pootaardappelen
2014: 23% tijdelijkgrasland/ 75% groenten
2013: wintertarwe
2012: snijmaïs
2011: wintertarwe
2010: consumptieaardappelen
2009: groenten

Oostelijk deel:
2020: wintertarwe
2019: pootaardappelen
2018: waspeen
2017: 89% wintertarwe/ 11% zaaiuien
2016: snijmaïs
2015: pootaardappelen
2014: 8% tijdelijk grasland/ 89% groenten
2013: wintertarwe
2012: snijmaïs
2011: 87% wintertarwe/ 11% snijmaïs
2010: 88% consumptieaardappelen/ 5% suikerbieten/ 8% snijmaïs
2009: 88% groenten/ 12% snijmaïs

De percelen worden verkocht in vrije staat.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen info@verschuerenbeheer.nl of telefonisch 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden

Referentienummer: 22

De onderste strook van de percelen met een oppervlakte van ca. 133 x 10 meter is geen onderdeel van de aanbieding. Dit gedeelte dient nog kadastraal ingemeten te worden.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 22
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Donderdag 24 juni 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zavel
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 8 ha 35 a 70 ca
Kadastrale gegevens
Terneuzen K Terneuzen K
Perceeloppervlakte 5.410 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Terneuzen K Terneuzen K
Perceeloppervlakte 78.160 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Zie akte
Neem contact met mij op
Sluiten

Recent bekeken