Onder bod: Eiland, 4528 KG Sint Kruis

+1 Overzichtskaart.jpg

Beschrijving

Aangeboden worden een bosperceel van ca. 13 hectare, twee kleine bosperceeltjes en bouwland ter grootte van ca. 5 ha.
Gelegen ten zuiden van de Slepersdijk en ten oosten van de Bakkerstraat/Eiland in Sint Kruis.

Indeling

Kadastrale nummers
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 197 - 18.08.80 ha. (ca. 13 ha. bos en ca. 5 ha. bouwland)
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 211 - 00.09.10 ha. (bos)
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 212 - 00.04.50 ha. (bos)

De totale oppervlakte betreft: 18.22.40 ha.
De gegevens betreffende de oppervlakten bos en bouwland zijn een schatting.

Bodemclassificatie:
Het bos is in hoofdzaak op zand gelegen. Het noordelijke gedeelte van het bouwland (Aardenburg P 197) betreft zand en is weinig droogteresistent. Meer naar het zuiden toe bestaat de bouwvoor uit lichte klei. Deze is goed droogteresistent.

Vlakligging en vorm:
Niet optimaal. Zie foto.

Ontsluiting:
Het perceel Aardenburg P 197 heeft geen directe ontsluiting. Het perceel is via derden ontsloten op het Eiland.
De kleine bospercelen Aardenburg P 211 en 212 zijn ontsloten op de Bakkersstraat en Eiland.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Het perceel Aardenburg P 197 heeft ontwatering aan de noordkant van het perceel via de Liniegeule. Ook de kleinere bospercelen ontwateren hierop.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
Conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis’, vastgesteld op 23 juni 2011, heeft het noorden van het perceel als bestemming: natuur (art. 18). Het zuidelijke gedeelte heeft als bestemming: agrarisch met landschapswaarden (art. 8). Conform het ‘Sluis, parapluplan archeologie’, vastgesteld op 23 juni 2019 heeft het uiterste zuidwesten als dubbelbestemming: waarde-archeologie 2 (art. 6).

Aardenburg P 211 en 212: Conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis’, vastgesteld op 23 juni 2011, hebben de percelen als bestemming: agrarisch met landschapswaarden (art. 8). Conform het ‘Sluis, parapluplan archeologie’, vastgesteld op 23 juni 2019 hebben de percelen als dubbelbestemming: waarde-archeologie 2 (art. 6)

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie:
Het gedeelte bouwland is opgesplitst in diverse gebruikspercelen met diverse bouwplannen. Voor meer informatie kunt u Boer en Bunder raadplegen.

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen info@verschuerenbeheer.nl of telefonisch via 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden

Referentienummer: 17

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 17
Prijs Prijs op aanvraag
Status Onder bod
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 31 mei 2021
Laatste wijziging Donderdag 20 januari 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 18 ha 22 a 40 ca
Kadastrale gegevens
Aardenburg P Aardenburg P
Perceeloppervlakte 450 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Aardenburg P Aardenburg P
Perceeloppervlakte 180.880 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Aardenburg P Aardenburg P
Perceeloppervlakte 910 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Neem contact met mij op
Sluiten

Recent bekeken