Onder bod: Eiland, 4528 KG Sint Kruis

+1 Overzichtskaart.jpg

Beschrijving

Een perceel landbouwgrond ter grootte van 16.73.80 hectare, ten zuiden van de Liniedijk en ten oosten van het Eiland in Sint Kruis.

Indeling

Kadastrale nummers
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 150 - 01.19.90 ha.
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 557 - 15.53.90 ha.

Bodemclassificatie:
Zware zavel in associatie met lichte klei. De grond is goed droogteresistent.

Vlakligging en vorm:
Goed.

Ontsluiting:
Het perceel is ontsloten op de Sint Jorisweg en het Eiland.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Ten zuiden en westen van het perceel loopt een watergang. In het midden van het perceel ligt vanaf de zuidkant gedeeltelijk een ondiepe watergang.

Tussen de kadastrale percelen Aardenburg P150 en 557 ligt een gerioleerde sloot in eigendom van Waterschap Scheldestromen en kadastraal bekend als Aardenburg P 407. Vanwege het feit dat het een gerioleerde sloot betreft kunnen de percelen desondanks toch als één geheel gebruikt worden.

Zie voor een meer gespecificeerde weergave van de ontwatering de bijgevoegde afbeelding.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
Conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis’, vastgesteld op 23 juni 2011, heeft het westen als bestemming: agrarisch -1 (art. 4). De rest heeft als bestemming: agrarisch (art. 3)

Conform het ‘Sluis, parapluplan archeologie’, vastgesteld op 31 januari 2019, hebben de percelen als dubbelbestemming: waarde-archeologie 2 (art. 6)

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie:
2020: Consumptieaardappelen
2019: Vezelvlas
2018: Engels raaigras
2017: Suikerbieten
2016: Wintertarwe
2015: Pootaardappelen
2014: Zaaiuien
2013: Wintertarwe
2012: Consumptieaardappelen
2011: Wintertarwe
2010: Wintertarwe
2009: Suikerbieten

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen info@verschuerenbeheer.nl of telefonisch via 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden

Referentienummer: 16

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 16
Prijs Prijs op aanvraag
Status Onder bod
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 31 mei 2021
Laatste wijziging Maandag 17 januari 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 16 ha 73 a 80 ca
Kadastrale gegevens
Aardenburg P Aardenburg P
Perceeloppervlakte 155.390 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Aardenburg P Aardenburg P
Perceeloppervlakte 11.990 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Neem contact met mij op
Sluiten

Recent bekeken