Onder bod: Eiland, 4528 KG Sint Kruis

Beschrijving

Een perceel landbouwgrond ter grootte van 7.77.80 hectare, gelegen in de Van der Bekepolder, ten noorden van de Liniedijk in Sint Kruis.

Indeling

Kadastraal nummer:
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 480.

Bodemclassificatie:
Zware zavel in associatie met lichte klei. De grond is goed droogteresistent.

Vlakligging en vorm:
De vorm is niet optimaal. De vlakligging is goed, aflopen naar de kreek aan de noordkant van het perceel.

Ontsluiting:
Het perceel is ontsloten op de Sint Jorisweg

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Ten zuiden en westen van het perceel ligt een sloot.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
De enkelbestemming van het noordelijk gedeelte van het perceel is 'agrarisch met landschapswaarden' en als dubbelbestemming 'waarde - archeologie - 2'. Het uiterste zuiden van het perceel heeft als bestemming: 'verkeer-beschermde dijk'. Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen, onherroepelijk vastgesteld op 23 juni 2011 en het 'Parapluplan archeologie Sluis' onherroepelijk vastgesteld op 31 januari 2019'.

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie:
2020: Consumptieaardappelen
2019: Vezelvlas
2018: Engels raaigras
2017: Suikerbieten
2016: Wintertarwe
2015: Pootaardappelen
2014: Zaaiuien
2013: Wintertarwe
2012: Consumptieaardappelen
2011: Wintertarwe
2010: Wintertarwe
2009: Suikerbieten

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen info@verschuerenbeheer.nl of telefonisch via 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden

Referentienummer: 15

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 15
Prijs Prijs op aanvraag
Status Onder bod
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 31 mei 2021
Laatste wijziging Donderdag 20 januari 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 7 ha 77 a 80 ca
Kadastrale gegevens
Aardenburg P Aardenburg P
Perceeloppervlakte 77.780 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Neem contact met mij op
Sluiten

Recent bekeken