Verkocht: Parallelweg West, 4561 SN Hulst

Beschrijving

Een perceel bouwland van 4.67.35 ha. te koop.

Indeling

Kadastrale nummers:
- Gemeente Hulst, sectie T, nummer 322: 01.47.10 ha.
- Gemeente Hulst ,sectie T, nummer 323: 00.66.30 ha.
- Gemeente Hulst, sectie T, nummer 324: 02.00.50 ha.
- Gemeente Hulst, sectie T, nummer 325: 00.39.40 ha.
- Gemeente Hulst, sectie T, nummer 326: 00.14.05 ha.
Gezamenlijk groot: 4.67.35 ha.

Bodemclassificatie:
De ondergrond van het bouwland bestaat uit lichte zavel met in het uiterste westen zware zavel.

Vlakligging en vorm:
Het perceel is trapezevormig. De vlakligging van het perceel is goed. Zie voor een specificatie de afbeelding met daarin de hoogtekaart.

Ontsluiting:
Het perceel is ontsloten op de Parallelweg West aan de oostkant van het perceel door middel van vier dammen. Aan de westkant van het perceel ligt een dam richting het Galgenveld.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Ten oosten, zuiden en westen van het perceel ligt een watergang.

Drainage:
Het perceel is gedraineerd in 2015.

Bestemming:
Conform het thans vigerende bestemmingsplan: ‘Hulst Buitengebied’ vastgesteld door de gemeenteraad op 16 mei 2013 heeft het perceel als bestemming: agrarisch (art. 3) , het uiterste oosten van het perceel heeft als dubbelbestemming: Leiding-gas (art. 24) en Leiding-water (art. 26). Verder ligt het ook in een Kernrandzone (art. 33).

Conform het bestemmingsplan: ‘Archeologische en aardkundige waarden’ vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juni 2017 heeft het perceel als dubbelbestemming: waarde-archeologie 2 (art. 5).

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
De kadastrale percelen Hulst T 322, 324 en 326 zijn conform de gegevens in het Kadaster belast met de volgende zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht. De gerechtigden zijn:
- Evides N.V., Schaardijk 150, 3063 NH Rotterdam
- Gasunie Transport Services B.V., Concourslaan 17, 9727 KC Groningen

Teelthistorie:
2022: Consumptieaardappelen
2021: Wintertarwe
2020: Suikerbieten
2019: Consumptieaardappelen
2018: Plantuien
2017: Wintertarwe
2016: Wintertarwe
2015: Pootaardappelen
2014: Wintertarwe
2013: Suikerbieten
2012: Wintertarwe
2011: Pootaardappelen
2010: Plantuien
2009: Wintertarwe

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Jacht:
De jacht is verhuurd.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen info@verschuerenbeheer.nl of telefonisch via 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden

Referentienummer: 28

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 28
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 7 oktober 2022
Laatste wijziging Dinsdag 1 november 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zavel
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 4 ha 67 a 35 ca
Kadastrale gegevens
Hulst T 322 Hulst T 322
Perceeloppervlakte 14.710 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Hulst T 324 Hulst T 324
Perceeloppervlakte 20.050 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Hulst T 325 Hulst T 325
Perceeloppervlakte 3.940 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Hulst T 323 Hulst T 323
Perceeloppervlakte 6.630 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Hulst T 326 Hulst T 326
Perceeloppervlakte 1.405 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Sluiten

Recent bekeken