Te koop: Zuidweg, 4585 PC Hengstdijk

Beschrijving

Een perceel bouwland van. ca. 2.83.00 hectare te koop met rondom een strook bos van ca. 1.37.10 ha.

Indeling

Kadastraal nummer:
Gemeente Hontenisse, sectie P, nummer 325.

Bodemclassificatie:
De ondergrond van het bos is lichte zavel. Het gedeelte van het bouwland dat tegen het bos aan ligt betreft eveneens lichte zavel. Richting het noordwesten gaat het over in zware zavel en vervolgens in lichte klei. Zie verder de afbeelding van het bodemprofiel.

Vlakligging en vorm:
Niet optimaal. Zie voor een specificatie de afbeelding met daarin de hoogtekaart.

Ontsluiting:
Het perceel heeft twee dammen naar de Zuidweg.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Rondom het perceel ligt een watergang.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
Conform het 'bestemmingsplan buitengebied Hulst' vastgesteld op 16 mei 2013 is de enkelbestemming van het gedeelte bouwland 'agrarisch'. Het gedeelte bos heeft de enkelbestemming 'agrarisch met waarden - natuur- en landschapswaarden'. Het gehele perceel heeft de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone-radar'.

Het gehele perceel heeft conform het 'bestemmingsplan archeologisch en aardkundige waarden', vastgesteld op 8 juni 2017 de dubbelbestemming 'waarde - archeologie 2'.

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie van het gedeelte bouwland:
2020: Pootaardappelen
2019: 91% zaaiuien/9% wintergerst
2018: Suikerbieten
2017: Snijmaïs
2016: Consumptieaardappelen
2015: Plantuien
2014: Wintertarwe
2013: Suikerbieten
2012: Wintertarwe
2011: Consumptieaardappelen
2010: Bruine bonen
2009: Plantuien

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen info@verschuerenbeheer.nl of telefonisch via 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden

Referentienummer: 18

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 18
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 4 juni 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zavel
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 4 ha 20 a 10 ca
Kadastrale gegevens
Hontenisse P Hontenisse P
Perceeloppervlakte 42.010 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Neem contact met mij op
Sluiten

Recent bekeken