Overige diensten

Opstalrechten en gewasschade

We treden op als de verbindende schakel tussen kabel- en leidingbeherende instanties zoals DNWG, Evides, Enduris en de eigenaar/gebruiker, bijvoorbeeld bij het vestigen van opstalrechten. Wanneer als gevolg van de aanleg van een kabel- of leiding gewasschade optreedt stellen wij veelal een schaderapport op.


Advisering grond- en pachtzaken

Bij ons u kunt u terecht voor uiteenlopende kwesties op het gebied van grond- en (erf)pachtzaken, variërend van het opstellen van contracten tot het adviseren bij geschillen. Ook hebben we ervaring in het opzetten van kavelruilen, om grond op een efficiënte manier dichterbij huis te krijgen.


Overige specialismen

Verschueren Beheer is breed georiënteerd en kent de vraagstukken en actualiteiten op het gebied van het landelijk en agrarisch vastgoed. We kiezen ervoor om ons te richten op datgene waarin we ons hebben gespecialiseerd en waar we goed in zijn. Dit impliceert eveneens dat we de grenzen van onze dienstverlening kennen.

Wij zijn geen notaris, accountant of fiscalist. Wanneer het gaat om betalingsrechten, productierechten of andere quota verwijzen we u graag door naar een specialist binnen ons netwerk. Dit geldt ook voor specifieke juridische kwesties over agrarische wet- en regelgeving, boekhoudkundige en verzekeringstechnische aspecten.


Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Neem contact op